3B Vestergården 1

www.vestergaarden1.dk

Vestergården 1.

Servicebutikkens tlf.:

44 94 21 50

 

Servicebutikkens e-mail:  Herlevmidt@3b.dk

 

Bestyrelsens e-mail:

Info.vestergaarden1@gmail.com

 

web counter

 

Et boligområde i Herlev

Vestergården 1 har 198 lejemål og 4 erhvervslejemål

og er opført i 1950 – 53

 

V E S T E R G Å R D E N  1

IT & Kommunikation:

 

Birte Rasmussen

/ Webmaster

 

Opdateret den

25. marts 2018

HVIS DU VIL LÅNE BEBOERLOKALET

Send en mail til info.vestergaarden1@gmail.com med oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer samt dato for dit ønskede lån. Man kan godt låne lokalet over flere dage.

 

Såfremt lokalet er ledigt på den ønskede dato, vil man blive kontaktet af et medlem af bestyrelsen, der vil vise lokalet frem, modtage depositummet i kontanter og udstede kvittering herfor, samt aftenen forinden lånet lægge nøglebrik til lokalet i lånerens postkasse.

 

Nøglebrikken til lokalet skal være returneret til bestyrelsesmedlemmets postkasse senest kl. 10 dagen efter lånets ophør.

 

Senest en uge efter returnering af nøglebrikken vil man i sin postkasse modtage det erlagte depositum retur, eller modtage en opgørelse over mangler fra lånet samt hvad der måtte være tilbage af det erlagte depositum, såfremt mangler eller skader har måttet erstattes.

 

 

 

Vestergården 1 er tilmeldt nabohjælp.

Der er kommet skilte op I området.Vi opfordrer jer alle til at gå ind på www.nabohjælp.dk og oprette en profil.

 

 

Seneste bestyrelsesmøde

Den 20. marts 2018 - referat vil blive offentliggjort under ”Møder/Referater”

 

Næste bestyrelsesmøde

Den 17. april 2018

 

Seneste afdelingsmøde

Den 19. september 2017 - se referat under ”Møder/Referater”

 

Næste afdelingsmøde

Den 15. maj 2018

Den 18. september 2018

 

Seneste samdriftsmøde

Den 13. marts 20118  - se referat under ”Herlev Midt”

 

Næste samdriftsmøde

Den 12. juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKOSPIL den 7. april 2018 - på Herlev Skole, Salen, kl. 13:30

3 plader kr. 30

6 plader kr. 55

 

Der startes med kaffe og brød, kr. 10

Øl og vand kan købes i pausen efter 4. spil.

Øl kr. 10, vand kr. 10.