3B Vestergården 1

www.vestergaarden1.dk

Vestergården 1.

Servicebutikkens tlf.:

44 94 21 50

 

Servicebutikkens e-mail:  Herlevmidt@3b.dk

 

Bestyrelsens e-mail:

Info.vestergaarden1@gmail.com

 

web counter

 

Et boligområde i Herlev

Vestergården 1 har 198 lejemål og 4 erhvervslejemål

og er opført i 1950 – 53

 

V E S T E R G Å R D E N  1

IT & Kommunikation:

 

Birte Rasmussen

/ Webmaster

 

Opdateret den

2. december 2017

                                    

                                                      

                                

                             I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår

 

 

 

LEJE/LÅN af SELSKABSLOKALER

Det mindre beboerlokale (til 18 personer) kan lånes - Se mere under ”Afdelingen”

Det lidt større selskabslokale (til 30 personer) kan lejes - Se mere under ”Herlev Midt”

 

Efter beboerlokalet er blevet sat i stand, er det en prioritet, at lokalet vedvarende holdes i en god standard. Af denne årsag opkræves et depositum på kr. 200 fra beboere, der låner lokalet.

Beløbet skal dels hjælpe med at erindre låneren om at respektere lokalet, og dels skal det hjælpe med at erstatte eventuelle mangler eller ufuldstændigheder efter brug. Det forventes således, at lokalet afleveres i helt samme stand, som det er modtaget.

 

HVIS DU VIL LÅNE BEBOERLOKALET

Send en mail til info.vestergaarden1@gmail.com med oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer samt dato for dit ønskede lån. Man kan godt låne lokalet over flere dage.

 

Såfremt lokalet er ledigt på den ønskede dato, vil man blive kontaktet af et medlem af bestyrelsen, der vil vise lokalet frem, modtage depositummet i kontanter og udstede kvittering herfor, samt aftenen forinden lånet lægge nøglebrik til lokalet i lånerens postkasse.

 

Nøglebrikken til lokalet skal være returneret til bestyrelsesmedlemmets postkasse senest kl. 10 dagen efter lånets ophør.

 

Senest en uge efter returnering af nøglebrikken vil man i sin postkasse modtage det erlagte depositum retur, eller modtage en opgørelse over mangler fra lånet samt hvad der måtte være tilbage af det erlagte depositum, såfremt mangler eller skader har måttet erstattes.

 

 

 

Vestergården 1 er tilmeldt nabohjælp.

Der er kommet skilte op I området.Vi opfordrer jer alle til at gå ind på www.nabohjælp.dk og oprette en profil.

 

 

Seneste bestyrelsesmøde

Den 21. november 2017 - se referat under ”Møder/Referater”

 

Næste bestyrelsesmøde

Den 23. januar 2018

 

Seneste afdelingsmøde

Den 19. september 2017 - se referat under ”Møder/Referater”

 

Næste afdelingsmøde

Den 15. maj 2018

Den 18. september 2018

 

Seneste samdriftsmøde

Den 28. november 2017 - referatet vil blive offentliggjort under ”Herlev Midt”

 

Næste samdriftsmøde

Den 13. marts 2018